یادگیری کافی نیست،
تجربه کنیم

پادمآرت | انستیتو تخصصی دراماتیک ایران

فعالیتهای پادمآرت

نخستین کارگاه کارگردانی از ایده تا اجرا
مدیر کارگاه و کارگردان : کیومرث مرادی
۱۲ جلسه، هر جلسه ۳ ساعت

ثبت نام فراخوان تولیدات تئاتر پادمآرت

جهت ثبت نام در فراخوان از اینجا اقدام کنید

اینجا
آزمایشگاه است
نه یک آکادمی

در پادمآرت این باور وجود دارد که هنر را نمی توان تنها با مطالعه و یادگیری صرف پیش برد، بلکه می بایست آن را تجربه کرد، آزمود و با تلخ و شیرینش روبرو شد.

همراهان پادمآرت

TOP