کیومرث مرادی

سیامک احصایی

علی اصغر دشتی

محمد مساوات

آروند دشت آرای

سمانه زندی نژاد

درباره دوره جامع کارگردانی تئاتر

مجموعه پادمآرت با هدف آموزش تخصصی و تجربه عملی كه از مهم ترین و اصلی ترین ماموریت های این مجموعه است اقدام به برگزاری دوره جامع آموزش كارگردانی تئاتر می كند. در این دوره هنرجویان با اصول و مبانی كارگردانی تئاتر آشنا می شوند و در فضایی علمی دست به تجربه  عملی آموخته های خود خواهند زد. از ویژگی های این دوره آموزشی ، آشنایی هنرجویان با علم كارگردانی تئاتر است. این دوره با حضور اساتید بنام و شاخص كارگردانی تئاتر کشور قصد دارد تا استعدادهای جوان این حوزه را آموزش داده و امیدوار است بستری برای کشف نسل آینده كارگردانی در ایران باشد.

اساتید این دوره كه در دو ترم ٤ ماهه برگزار می شود عبارتند از آقایان : كیومرث مرادی، سیامك احصایی، علی اصغر دشتی، سید محمد مساوات، آروند دشت آرای و خانم سمانه زندی نژاد.

١٢٠ ساعت آموزش تخصصی و عملی در حوزه كارگردانی تئاتر در سرفصل هایی همچون تاریخ كارگردانی تئاتر، سبك ها و شیوه های اجرایی، دیدن و تحلیل نمایش، كارگاه عملی كارگردانی تئاتر و کارگاه تخصصی کارگردانی پیشرفته ارائه خواهد شد. این دوره دو روز در هفته و در هر روز دو جلسه دو و سه ساعته خواهد بود. در پایان دوره بعد از یک سال هنرجویان با ارائه کار عملی خود که اجرای یک نمایش تک پرده ایی در مجموعه پادمآرت خواهد بود گواهی و دیپلم فارغ التحصیلی خود را که زیر نظر سازمان فنی و حرفه ایی کشور است پس از گذراندن موفق تمام واحدهای درسی خود دریافت خواهند کرد. متقاضیان این دوره پس از ثبت نام و شرکت در مصاحبه عملی و نظری و تائید اساتید می توانند دوره خود را شروع نمایند. این دوره برای اولین بار است که به طور جامع برگزار می شود در ابتدای خرداد ماه امسال آغاز خواهد شد و علاقه مندان با تماس با موسسه می توانند پیش ثبت نام خود را انجام دهند.

TOP